Vastenactie

Stadsklooster San Damiano richt zich in deze Vastentijd met de vastenactie op Syrië. Een land dat al jarenlang getekend wordt door conflicten en oorlog. Daarbij werd het al zeer beproefde noorden van Syrië op 6 februari van dit jaar nog getroffen door een zware aardbeving. Hulpverlening komt door de conflicten…

Verder lezen

Biechtgelegenheid Goede Week

De Vastentijd, de voorbereidingstijd op Pasen, is bij uitstek de periode in het kerkelijk jaar dat mensen hun leven opnieuw richten op God. Ze bezinnen zich over wat er goed loopt in hun leven, en waar er ruimte is voor verbetering. Of, om in kerkelijke taal te spreken: Hoe ben…

Verder lezen

Bezoek staatssecretaris VWS aan Stadsklooster

Op woensdagavond 8 maart 2023 bezocht staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Stadsklooster San Damiano om op uitnodiging van de ChristenUnie Noord-Brabant met maatschappelijke organisaties en belangstellenden in gesprek te gaan over de problematiek van dak- en thuisloze mensen. Broeder Fer van der Reijken vertelde over de sociaal-diaconale…

Verder lezen

Br. Ton Peters overleden

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,hebt boven ’t nameloze mij uitgetild.Ad den Besten Gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving en na moedig dragen van vele lichamelijke kwalen was de komst van zuster dood een genade voor onze geliefde broer, zwager, oom en dierbare medebroeder Anthonius Petrus Gijsbertus…

Verder lezen

Vigilievieringen vastentijd

Om de Vastentijd goed te kunnen beleven nodigen we je van harte uit voor de vigilievieringen op zaterdagavond om 19.30 uur. Deze worden gehouden in de Magdalenakapel in het Stadsklooster. De ingang is via het klooster (nr. 12). Dit jaar staan de kruiswoorden van Jezus centraal. Aan het kruis heeft…

Verder lezen

Geloofscursus

In een reeks van tien avonden wordt kennisgemaakt met het christelijk geloof. De geloofsbelijdenis, de geboden, het gebed, de Bijbel. Alles passeert tijdens de avonden de revue. Deze reeks is voor hen die zich voor het eerst of opnieuw willen verdiepen in het christelijke- en katholieke geloof. De avonden worden…

Verder lezen

30 kratten voor Voedselbank

UPDATE: DE ADVENTSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK HEEFT 30 GEVULDE KRATTEN OPGELEVERD. VEEL DANK AAN ALLE GULLE GEVERS! Zoals voorgaande jaren zal Stadsklooster San Damiano ook dit jaar tijdens de Adventstijd houdbare levensmiddelen inzamelen voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Net zoals ook de drie wijzen hun gaven…

Verder lezen

WJD-kruis in Stadsklooster San Damiano

Op 27 oktober komt het WJD-kruis naar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, er zijn dan diverse activiteiten. In de zomer van 2023 worden de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Lissabon gehouden. Om hier aandacht aan te geven reist een replica van het houten WJD-kruis van 14 oktober tot en met 6 november door alle…

Verder lezen

Werelddaklozendag

Op maandag 10 oktober was het de Werelddaklozendag. Stadsklooster San Damiano en Stichting Loods deelden met daklozen soep uit aan voorbijgangers op de Wilhelminabrug in Den Bosch. Brabants Dagblad deed er verslag van.

Verder lezen

Dierenzegening

Op 4 oktober vond de jaarlijkse dierenzegening plaats in de kloostertuin. Katholiek Nieuwsblad kwam langs om een uitgebreid verslag te schrijven. Het verslag is te lezen via deze link, helemaal onderaan het artikel zijn foto’s te vinden.

Verder lezen

Geloofsgesprek met br. Rangel

Onlangs was broeder Rangel te zien in het Geloofsgesprek met Leo Fijen. Het gesprek gaat over 800 jaar Sint Jan in Den Bosch, het is de bisschopskerk, parochiekerk, bedevaartsplek voor Maria en unieke plaats voor de grootste kerststal in Nederland. Er wordt gesproken over de verbondenheid met Franciscus die 800…

Verder lezen

Bidden, biechten en bouwvakkers

Op maandag 29 augustus zijn de bouwwerkzaamheden aan het klooster (onderhoud, verduurzaming en verfraaiing) ook de kloosterkerk binnengedrongen. Achterin de kloosterkerk wordt een groot glazen portaal gerealiseerd. Bidden en eucharistieVanwege de werkzaamheden kan doordeweeks de kerk niet worden gebruikt. Dat betekent dat het getijdengebed plaatsvindt in de Magdalenakapel, het koor…

Verder lezen

Sacrament van boete en verzoening

De biechtgelegenheid zal wegens bouwwerkzaamheden voorlopig in een van de spreekkamers van het klooster plaatsvinden. Je kunt daarvoor aanbellen bij het klooster. Op dinsdagmiddag en donderdagavond is er in de regel biechtgelegenheid bij broeder Jan. Op vrijdag zal het doorgaans bij br. Lars zijn. De biechttijden zijn: dinsdag van 15.00…

Verder lezen

Scoutinggroep Italië op bezoek

Onverwacht en spontaan vroeg een Italiaanse  scoutinggroep uit Noord Italië of ze bij ons konden overnachten. Ze werden warm onthaald door de broeders Jan en Roland. De volgende dag hebben ze een bezoek gebracht in de St. Janskathedraal waar broeder Rangel hen een rondleiding gaf. Uit dankbaarheid hebben ze in de…

Verder lezen

Gift koffie en koek

We waren best wel onder de indruk van de goedgevigheid van een onbekende. Ten behoeve voor de coffee-to-go en de ligakoek die onze vrienden van de straat dagelijks van ons krijgen, werd een jaarvoorraad koffie en een even zo grote hoeveelheid koeken afgeleverd aan de kloosterpoort. Op de foto slechts…

Verder lezen

Vluchtelingenmiddag: ‘Een mens als jij!’

Zaterdag 25 juni werd met het thema “Een mens zoals jij “, op verschillende plekken in de tuin ruimte vrijgemaakt om te ervaren wat iemand voor, tijdens en na zijn vlucht naar Nederland zoal meemaakt. Voor volwassenen én voor kinderen was er een apart route door de tuin. Ruim 60 mensen ging…

Verder lezen

Bouwwerkzaamheden

Wij, de bewoners van het Stadsklooster, zijn ons er van bewust dat wij mogen wonen, werken en bidden in een pand met een rijke spirituele traditie. Hoeveel gebeden zullen er de afgelopen 125 jaar niet van hieruit zijn opgestegen? Hoeveel mensen hebben hier God om vergeving gevraagd en hebben die…

Verder lezen

Scouting helpt verduurzamen

In de meivakantie heeft Scouting Heesch ons geholpen om het Stadsklooster te verduurzamen. De jongeren hebben in het klooster bij ruim 200 radiatoren warmte-isolerend folie geplaatst om het gasverbruik te kunnen verminderen. Goed voor het milieu en de portemonnee! De jongeren hebben deze week zo geld verzameld om hun zomerkamp…

Verder lezen

Oud-vormselgroep op bezoek

Zaterdag 30 april was een groep van vijf jongeren uit Hoogland  op bezoek. Een aantal jaren geleden hebben zij het Vormsel ontvangen en ze zijn als groep verder gegaan.  Ze hadden een gesprek met broeder Roland en kregen een rondleiding door het Stadsklooster.  Twee van de jongeren bleken al eerder…

Verder lezen

Gevraagd: tuinvrijwilliger

De ommuurde kloostertuin van Stadsklooster San Damiano is een halve hectare groot en ligt nabij het centrum en station van Den Bosch. Je kunt je in de kloostertuin blijven verwonderen over de natuur. Er is zoveel moois in te zien en te beleven. De kloostertuin bestaat uit een prachtig bos…

Verder lezen