Vredesweek in Stadsklooster San Damiano

Zondag 23 september werd de Vredesweek in Stadsklooster San Damiano afgesloten met een Vredeswandeling georganiseerd door de Werkgroep Vredesweek. De hele week hadden we tot een kwartier extra tijd genomen voor een gebed voor de vrede. Hierbij werden vele kaarsjes ontstoken. Achter het San Damiano kruis en de vredeszuil hingen tekeningen en gedichten van scholieren over vrede en hoe zij de weg van ruzie naar vrede zagen.

De Vredeswandeling begon op de brug naar de stad, waar mensen hun leven hadden gegeven om gewonden te helpen. In het stadsklooster werd door een vluchteling verteld, hoe hij zich weigerde te laten terugbrengen tot zijn cultuur, geloof of afkomst, maar een beweging startte om zich als mensen neer te zetten, die wat te geven hadden. Na een compassie meditatie trok de groep door de regen voort, via het Anna Frank plein over de Parade naar het bos van vrede en vrijheid. Onderweg werden bloemen uitgereikt om vrede bij anderen te laten ontluiken. Vrede werd een werkwoord, waar vooroordelen en wraakgevoelens, via de weg van vergeving, compassie of het letterlijk aanzien van de ander werden overwonnen. Rond de 40 deelnemers liet zich niet door de koude en regen van de weg voor de vrede afleiden. De afsluiting met een warme kop koffie en klesjner muziek in de beschutting van het klooster van de zusters van Maria en Jozef was een welkome afronding van de wandeling.

Reacties zijn gesloten.