Liedbundel franciscaanse gezangen

Op vrijdag 5 oktober werd onder grote belangstelling een nieuw gezangenboek gepresenteerd, met liederen op teksten van Sint Franciscus of geïnspireerd door zijn teksten of leven. Het boek draagt de eenvoudige, maar sprekende titel: “Liedbundel. Geprezen o Heer.” Verschillende auteurs hadden aan de productie van het kleinood meegewerkt. Zowel minderbroeders, zusters clarissen als andere door Franciscus en Clara geïnspireerde geesten hadden in woord of toonzetting, de geestrijke gedachten van Franciscus aan het papier toevertrouwd. Klinkende namen van die van een Ton van der Valk,  Hanneke ter Maat, Ton Peters en Andries Govaert hebben hun medewerking verleend aan de tot  realisering van de liedbundel. Na enkele inleidingen over de betekenis van Franciscus voor de kerkmuziek, als over de vertaling van zijn teksten voor het geestelijke leven, mocht een uitvoering van een enkel lied niet ontbreken. Als eindredacteur mocht Ton Peters het eerste exemplaar uitreiken aan de popelende provinciaal Rob Hoogeboom. De medewerker aan de bundel stonden al in een rij in het koor om ook de bundel liederen te ontvangen. Toepasselijk werd onder het zingen van “Geprezen o Heer” de presentatie met een lofzang op de Gever van alle goeds afgesloten. Aansluitend was in de Franciscuszaal gelegenheid om nog na te praten en de bundel aan te schaffen.

 

Reacties zijn gesloten.