Br. Hans en br. Roland naar Franciscan International

30 jarig jubileum  Franciscan International

In maart (14 – 17 maart) waren vanuit de commissie Gerechtigheid Vrede en Eerbied voor de schepping,  br. Hans van Bemmel en br. Roland Putman naar Geneve voor de jubileumviering voor Franciscan International. Franciscan International (F.I) is een organisatie van samenwerkende religieuzen, die zich als advocaten voor de mensenrechten, gerechtigheid en het milieu inzetten. F.I. is 30 jaar geleden ontstaan doordat franciscanen die met de mensen in schrijnende situatie leefden, hun zorgen op een hoger plan brachten om recht te doen aan die mensen.  In F.I. zijn naast minderbroeders (ofm/cap./conv.), ofs-leden,  ook andere religieuzen, zoals een 34 tal congregaties en de dominicanen betrokken. Via dat netwerk, krijgen ze veel informatie over wat er speelt op het gebied van o.a. mensenrechten en kunnen ze mensen mobiliseren om op te komen voor de rechten van de meest kwetsbaren en via juridische wegen kunnen ze zich ook zelf succesvol inzetten voor die mensen.

 

Noodzaak voor internationale aanpak

Franciscan International (de naam zegt het al) richt zich vooral op internationale zaken. Een voorbeeld is haar werkwijze in Latijns Amerika. Door de mijnbouw kan drinkwater tot meer dan 80 procent  vervuild c.q. giftig worden. Omdat rivieren vaak door meerdere landen lopen, kan alleen door samenwerking met religieuzen uit andere landen de problematiek goed op de kaart gezet worden. Vervuiling van drinkwater en daardoor het ontnemen van drinkwater aan mensen is een schending van het recht op (drink)water, waartegen men juridisch (als advocaat) kan procederen. Hierbij kan men gelukkig ook gebruik maken van de kennis – en ook juridische inzet van andere juridische organisaties. Vervolgens kan met de juridische argumentatie, de morele druk opgevoerd worden o.a. door gezaghebbende bisschoppen e.a. te mobiliseren. Als NGO (Non Govermental Organisation) hebben ze spreekrecht bij de Verenigde Naties. Hierbij zijn de informele contacten met vertegenwoordigers van landen en organisaties, minstens even belangrijk om in – en via de V.N. invloed succesvol  uit te oefenen.

 

Een zaak van lange adem

Het is vaak een zaak van lange adem. Zo heeft het na de giframp in Bopal (India) jaren geduurd, voordat men de schuldigen op hun juridische verantwoordelijk kan wijzen. Juist ook de verantwoordelijkheid van westerse organisaties bij door mensen veroorzaakte rampen is een overwinning. Voor de oorzaak en gevolgen van een dambreuk in Brazilië, heeft men een grote Duitse organisatie verantwoordelijk kunnen stellen. De politie heeft in het hoofdkantoor van bijv. Siemens documenten gevonden, die wijzen op betrokkenheid, politieke beïnvloeding en juridische aansprakelijkheid. Ook voor het overlijden van mensen in door Israël gezet gebied  heeft men een Europese (Nederlandse) bouworganisatie medeverantwoordelijk kunnen stellen. Het lijkt op het dempen van de put na het verdronken kalf en als druppels op een gloeiende plaat, maar deze resultaten hebben een veel diepere impact dan je verwacht. Het feit dat buitenlandse, – met name westerse – organisaties aansprakelijk kunnen worden gesteld en dat de publieke opinie in westerse landen positief kan worden beïnvloed omwille van het mensenrecht voor mensen in de ‘derde wereld’ landen, maakt dat de internationale organisaties hun verantwoordelijkheid t.a.v. (schade aan het milieu c.q. mensenrechten) serieuzer nemen.  F.I. kan daarin, dankzij haar vele wereldwijde contacten veel betekenen.

 

Jubileum viering

Bij de jubileum viering was een grote groep van vrijwilligers m/v en betrokkenen uit bevriende en samenwerkende organisaties aanwezig.  Nog een paar jaar geleden had het voortbestaan door financiële problemen bij de grootste donateur (de franciscanen) aan een zijden draadje gehangen. Nu zitten ze met een kleinere bezetting in een kleiner kantoor. Michael Perry als minister generaal van de grootste donateur van F.I. benadrukte hoe belangrijk de aanpak was vanuit de nabijheid op lokaal niveau was, waardoor men ook het gezicht van hen die onrecht leden voor ogen bleef houden. De mens als beeld van God, die lijdt en die vraagt om Hem recht te doen in de zorg om Gods schepping. In de Eucharistieviering uit dankbaarheid voor 30 jaar F.I. kwam Michael Perry hier nog op terug. Aartsbisschop Ivan Jurkovic was als ambassadeur van het Vaticaan bij de V.N in Geneve als hoofdcelebrant aanwezig. Het onderstreepte de goede samenwerking van F.I. met de H. Stoel.

Hans en br. Roland namen rond het jubileum de gelegenheid te baadt om ook het gebouw van de Verenigde Naties te bezoeken. Natuurlijk mocht in de stad van Calvijn een bezoek aan het museum voor het internationaal protestantisme niet ontbreken. Ook wat tussen – en in andere kerken plaatsvindt moet gezicht krijgen om elkaar recht te kunnen doen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.