Bezinningsdag geestelijk verzorgers

Maandag 27 mei was een groep van 12 geestelijk verzorgers in ons stadsklooster voor een bezinningsdag. Met cursussen en bezinningsdagen houden zij oog voor de ontwikkeling van de eigen professionaliteit. De samenleving, maar ook de organisaties waarbinnen zij werken zijn altijd aan verandering onderhevig. Op de dag was natuurlijk ook aandacht voor de geleefde spiritualiteit van de heilige Franciscus en wat die ons vandaag nog te zeggen heeft over zorg en de organisatie van zorg. Tijdens een rondleiding was ook oog voor de kwetsbaarheid waarmee God in ons mensen bestaan aan het licht komt. Na afloop van de dag  bood de Bossche Broek nog een mooie ruimte om al wandelend over de inhoud van de dag met elkaar na te praten. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.