Broeders naar Taizé

Broeders op weg naar Taizé. 

Op 7 juli vertrokken drie broeders naar Taizé, voor een bijeenkomst van nog kort (max. 10 jaar) plechtig geprofeste broeders. Hans-Peter Bartels (Megen), Jan ter Maat en Roland Putman (beide uit het stadsklooster) gingen daar met 179 andere jonge geprofeste franciscaanse broeders aan de slag met het thema “Friars in dialog“. Bij deze bijeenkomst was ook het complete generaal definitorium met minister generaal Michael Perry.  De dialoog met andere religies, culturen en generaties werd vanuit diverse kanten belicht, waarna  de broeders in groepjes van tien in een verbindende taal (Engels, Spaans, Portugees of Italiaans) met elkaar in gesprek gingen over waar zij als jongere broeder in deze tijd tegen aanliepen. De broeders waren van Amerika tot Zuid-Afrika en van Armenië tot  Zuid-Korea gekomen naar Taizé.

Feest van ontmoeting.

In Taizé waren in de week van 7 t /m 14 juli ongeveer 2000 jongeren (en wat ouderen). Hieronder waren ook rond de 150 scholieren van twee scholen uit Friesland. Niet alle jongeren die in Taizé komen geloven in God. Voor een aantal is God vooral een personage in een verhaal. Dit  weerhield hen echter niet om door die verhalen hun leven, geloofs-en religieuze ervaringen te delen met elkaar. De broeders sliepen in de barakken in stapelbedden  en  genoten van de eenvoud, de maaltijden, de accomodatie en het gebed, waardoor zij veel met de jongeren in gesprek raakten (al was het tijdens de rij voor het eten). Al waren er veel mensen, en klonken er vele talen, toch gaf het geen vervelende drukte, maar was het een feest van ontmoeting tussen mensen van diverse talen, culturen en levensstijlen.

Broederlijke ontvangst.

De broeders in Taizé toonden een grote gastvrijheid, en zij  maakten duidelijk dat zij zeer blij waren dat de franciscanen gekomen waren. Tot tweemaal toe werden de franciscanen bij de broeders van Taizé in hun tuin uitgenodigd. Natuurlijk werd uitgebreid met de  aanwezige Nederlandse broeders gesproken, waarvan één tijdelijk uit Bangladesh  was overgekomen. Hiernaast was het natuurlijk geweldig om te merken hoe je als jongere broeders ongeacht je cultuur, taal en land veel met elkaar gemeen heb. In de gesprekken werd ook duidelijk hoe belangrijk het is om je open, kwetsbaar en luisterend naar de andere op te durven stellen als voorwaarde om in  broederschap te groeien. We worden gezonden om ontwapend maar ook verwondtbaar als schapen onder de wolven te gaan, zoals  Franciscus ook vanuit die levenshouding getuigend van Gods liefde de dialoog aan durfde te gaan. 

Zending als schapen onder de wolven.

Geïnspireerd door de ontmoetingen, de vieringen en de goede inleidingen door o.a broeder Alois, Michael Perry en de getuigenissen van andere broeders, werden de broeders weer de wereld ingezonden.  Nadat ze in het bijzonder ook weer van onze broeders uit India en Pakistan (onze ‘dochterprovincies’) afscheid hadden genomen, en in het bijzonder voornamen om regelmatiger met onze jongere broeders uit midden-Europa contact te houden, vertrokken ze zondag 14 juli weer naar Nederland. Vlak over de grens besloten ze nog even als medebroeders bij het klooster in Weert op de gastvrijheid met een echte Hollandse bak koffie te drinken, waarna ze voor de recreatie zondag op verhaal kwamen in Stadsklooster San Damiano ‘s-Hertogenbosch en in Megen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.