Franciscan call 4 peace

Op 4 oktober vond er een speciaal middaggebed om vrede plaats in het kader van de ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan die elkaar 800 jaar geleden ontmoetten. Om 14.00 uur luidden de klokken van de kerk samen met nog 600 kerken wereldwijd in verbondenheid met de moslim zusters en broeders die op dit tijdstip elke vrijdag hun gebedsmoment hebben. We baden o.a. het Loflied op de Allerhoogste van Franciscus waarin hij God met 33 namen aanroept zoals de moslims de 99 Schone namen van Allah kennen. Mooi om dit in wereldwijde verbondenheid te kunnen doen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.