Maatregelen i.v.m. corona-epidemie

Helaas hebben wij moeten besluiten dat alle vieringen tot 1 juni a.s. niet doorgaan.

Wij plaatsen regelmatig een update via Facebook en de website om je op de hoogte te houden van wat we nog wel kunnen bieden in deze moeilijke periode en zullen de komende tijd preken en inspirerende teksten plaatsen. En natuurlijk zijn wij in gebed met elkaar verbonden!

Wij wensen je veel sterkte in deze bijzondere tijd. Vrede en alle goeds!

De minderbroeders, de zusters clarissen en de franciscaanse seculieren van Stadsklooster San Damiano.

Voor nu betekent dit voor de vieringen van Stadsklooster San Damiano het volgende:

Wat gaat er NIET door?

  • De eucharistievieringen op zondag om 10.30 uur gaan niet door.
  • De doordeweekse gebedsvieringen (om 7.30 uur en 17.30 uur) en de doordeweekse eucharistievieringen (dinsdag en donderdag om 17.30 uur) gaan niet door.
  • Op zaterdagmiddagen zijn er geen gebedsvieringen van het Straatpastoraat om 15.30 uur.
  • De vigilievieringen (gebedsviering ter voorbereiding op de zondag) op zaterdagen om 18.30 uur gaan niet door.
  • De vieringen van de Goede Week en Pasen gaan niet door, toch zijn er mogelijkheden om dit samen te vieren. Zie hiervoor: De Goede Week samen vieren.
  • De biechtgelegenheid op dinsdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur kan niet plaatsvinden.

Wat kan er WEL?
Openstelling voor gebed

  • De kerk is vrij toegankelijk voor gebed op zondag van 10.00 uur tot 12.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Bidden wij in deze vreemde situatie, samen met de bisschoppen en alle gelovigen:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

De brief die Bisschop De Korte heeft doen uitgaan i.v.m. maatregelen rondom het Coronavirus lees je hier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.