Het Paaslicht is ontstoken

Op zaterdagavond 11 april hebben wij als broeders en zusters van Stadsklooster San Damiano de Verrijzenis van Christus gevierd in de paaswake. Helaas was dit een besloten viering. Toch hebben we de mensen om ons heen op bijzondere wijze kunnen laten deelnemen aan deze viering. In de dagen voor de Paaswake kon men zich aanmelden om een kaarsje te laten ontsteken aan de nieuwe paaskaars. Zo zijn de kaasjes tijdens de Paaswake ontstoken en zijn de namen genoemd. We voelden ons verbonden met velen en wensen een ieder toe dat Zijn Licht je mag verlichten op de weg door het Leven!

Reacties zijn gesloten.