Maatregelen i.v.m. corona-epidemie

Wij plaatsen regelmatig een update via Facebook en de website om je op de hoogte te houden van wat we kunnen bieden in deze periode waarin het Corona virus aanwezig is in onze samenleving.

Vrede en alle goeds!

De minderbroeders, de zusters clarissen en de franciscaanse seculieren van Stadsklooster San Damiano.

Voor nu betekent dit voor de vieringen van Stadsklooster San Damiano het volgende:

  • Vanaf 14 juni geldt: openbare zondagsvieringen. Dit is een bericht dat steeds wordt aangepast aan de actualiteit.
  • Voor de doordeweekse gebedsvieringen (om 7.30 uur en 17.30 uur) en de doordeweekse eucharistievieringen (dinsdag en donderdag om 17.30 uur) geldt vanaf 1 juli: hervatten doordeweekse vieringen.
  • Voor de biechtgelegenheid op dinsdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur geldt vanaf 1 juli: hervatten biecht.
  • Vanaf zaterdag 3 oktober vindt wekelijks de gebedsviering van het straatpastoraat weer plaats om 15.30 uur.

Bidden wij in deze vreemde situatie, samen met de bisschoppen en alle gelovigen:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.