Iconenwijding

Op 3 september jl. vond er een bijzondere viering plaats in het Stadsklooster. Er werden een aantal iconen gewijd, geschilderd door zr. Elisabeth en een aantal mede icoonschilders van het iconenatelier uit Moergestel. Het was een viering die velen geraakt heeft.

Uit de liturgie:
Heer God, Machtige, Gij woont onder ons. Gij hebt aan onze vaderen uw woord gegeven: “Ik zal er zijn”. En zie, uw aanwezigheid lichtte op in het mooiste dat mensen te bieden hebben: zilver, goud en zijdedraad, toegewijd handwerk, levenskunst. Veelkleurig is uw woord geworden: een huis van verbondenheid waarin het goed wonen is. Zo kreeg uw Verbond met Israël gestalte, zo hebt Gij met ons geschiedenis gemaakt.Nee, mensenbeelden zijn U niet te min, de ikonen van uw geliefden zijn aan U welbesteed. In mensengezichten kijkt Gij ons aan, uw Naam gaat lichtend over onze aarde. En wij, wij mogen onze ogen geloven en uw heerlijkheid genieten.Met eerbied kijken wij op naar hen, die uw gestalte vormden in ons midden, uw heiligen. Zij gingen ons voor, stralend levend, doende gerechtigheid.In hun spoor willen wij gaan, uw zege tegemoet, uw rijk van vrede en geluk. Zo bidden wij U.

Reacties zijn gesloten.