Preek Franciscusfeest

Omdat we maar een beperkt aantal mensen in de kerk konden ontvangen en we mensen hebben moeten teleurstellen dat ze niet konden komen plaatsen we de preek van het Franciscusfeest hier.

1e lezing: Jesaja 5, 1-7
2e lezing: Filippenzen 4,6-9
Evangelielezing: Matteus 21, 33-43

Beste mensen, ik wens u vrede en alle goeds toe!
Vaak zijn mensen op zoek naar roem en erkenning. Mensen worden maar al te graag geprezen of toegejuicht voor hun daden en inspanningen. Dit is zeer menselijk en soms hebben wij dit ook wel nodig. Een complimentje en een stukje erkenning kan goed op zo`n plaats zijn. Voor een bedankje na een goede daad zijn we ook erg gevoelig voor. Als we als mens er maar voor waken dat wij ons niet te afhankelijk maken van complimentjes. Zodat we afhankelijk worden van het oordeel van mensen. Want uiteindelijk moet het oordeel van God over ons doorslaggevend zijn.

Vandaag vieren wij het feest van de Heilig Franciscus! Franciscus een bijzonder mens. Een mens met een grote bewogenheid, een bewogenheid die in vlam gezet is door God zelf. Zijn leven is niet te vergelijken met de roem en erkenning die vaak mensen in hun leven zoeken en willen hebben. Franciscus wou niets van roem en erkenning weten. Hij had zich de nederigheid in bijzondere mate eigen gemaakt. Met alle ijver legde hij er zich op toe zijn leven te bouwen op die deugd van nederigheid en een fundament te bouwen, ingegeven door Christus zelf! Hij wilde in alles Christus volgen, zijn Zoon die eens mens geworden is. Christus die ook arm op aarde kwam, om als leraar en Heer, de mensen door woord en voorbeeld de nederigheid te leren. Die Christus wilde Franciscus volgen.

In het evangelie van vandaag worden wij er ook aan herinnert om nederig te zijn. De slechte wijnbouwers kwamen hun afspraken niet na en werden de landbouwer steeds ontrouwer. Als wij doen dat wat ons opgedragen is, dan hebben wij onze plicht gedaan. Dat moeten wij zien in de grootheid van God en niet menselijk vertalen. Ook Franciscus voelde zich een onnutte knecht in Zijn grootheid. Hij wilde vruchten voortbrengen en alles ter eren van Hem.     

In de vermaningen (in de geschriften van Franciscus die hij ons achterliet) treedt hij op als geestelijk leider die zuiver het echte van het onechte weet te onderscheiden! Franciscus wilde de echtheid nastreven. Daarom zei hij ook in vermaning 19: Want zoveel als een mens in de ogen van God is, zoveel is hij en meer niet! Wat wilde hij daarmee zeggen: Laat je doen en laten nu niet afhangen van het oordeel van mensen, maar van God. Want voor God zijn wij allemaal hetzelfde, niemand is in de ogen van God een streepje meer dan de ander Of met andere woorden: Wie ben ik? Niet wat mensen zeggen. Niet wat ik zelf zeg. Maar wat God zegt dat ik ben!

Door deze wijze van leven kon Franciscus ook afzien van alle verering en roem. Want zei hij, alleen de Allerhoogste komt die verering en roem toe, want al het goede komt van Hem. Zo kon hij al het goede terug aan Hem, aan God van wie hij al het goede had gekregen. Met het goede teruggeven aan de Heer bedoelde Franciscus. Al je talenten en goede eigenschappen die je ontvangen heb van de Heer mag je, jezelf niet toe-eigenen. Beseffen dat al het goede en dat ook wij zelf een gave van God zijn. Wij zijn als dienaar geboren en moeten ook dienaar blijven. Een dienaar die trouw een andere dienaar in nood bij kan staan.

Het goede is een gave van God. Het goede is een gemeenschappelijk thuis, waarin iedereen gast is en blijft. Daarom kunnen wij het goede niet voor ons zelf houden. Wij moeten dit ten dienste stellen van de ander.

Maar je talenten dienstbaar stellen aan een ander, die jou op dat moment nodig heeft, kan ook een grote valkuil zijn. De ander die jou op dat moment nodig heeft, kan zich ook in een minderheidspositie voelen. In de positie van hulpgever en hulpnemer. Heel belangrijk in dit proces is dat je de ander, die je hulp verleent, laat merken dat je deze hulp ook zelf eens ontvangen hebt. Dat je aan het teruggeven bent wat je eens uit de bron ontvangen hebt.

Heel belangrijk in dit proces is ook dat je, je eigen broosheid en kwetsbaarheid onderkent. Als je, je eigen kent…….. dan kun je ook naar de ander, naar de ander die kwetsbaar is en broos! Dan werkt naastenliefde als spiegel. Dan ben je gelijkwaardig aan elkaar als mens en dan kun je dichterbij komen en naaste worden van broze en kwetsbare mensen,

Want je geeft is immers niet van jou en het geeft je dus ook geen enkel privilege geen enkel recht of macht over de ander. Hulp moet een wederkerig proces zijn. Omdat ieder recht heeft mens te zijn en als mens zodanig te leven. Wat je doet is recht doen, waar ieder mens recht op heeft. De noodlijdende mens niet tegemoet treden om privileges, recht of macht over de ander te krijgen, maar om rechtvaardigheid te doen. Goed te doen en dat is een gave van God, om zodoende een gastvrij thuis voor ieder te bereiden.

Franciscus zocht dit ook in zijn leven, ook hij zocht naar de meest kwetsbare. Niet uit medelijden met deze mensen, maar om de mens hun recht terug te geven. Franciscus voelde de plicht om dit te doen Hij was zoekend naar gerechtigheid. Hij voelde met zijn talenten dat hij hulp moest bieden, talenten die hij zelf van de Heer had ontvangen. Franciscus wilde de mensen hun mensheid teruggeven. Onrechtvaardig vond Franciscus het als mensen niet gelijk aan elkaar waren.

Franciscus koos voor de onderkant, voor het onaanzienlijke; liever arm dan rijk. Eerder laag dan hoog en zo werd hij tot broeder van mens. Hij was niet uit op eigen roem en erkenning. Hij was er niet uit zijn talenten voor zichzelf te houden. Neen, in grote nederigheid wilde hij een thuis maken voor iedereen. Een thuis zoals God dat bedoeld heeft. Een thuis waar ook God kan wonen. Dit is de kern en het streven in het leven van Franciscus. In nederigheid het goede teruggeven aan de Heer, want het goede is een gave van God. Amen.

Diaken Hans van Bemmel ofm

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.