Priesterwijding br. Jan ter Maat

“Leven vanuit de vrede, georiënteerd op die mensen die Christus’ wonden vandaag dragen”.

In een mooie, plechtige maar zeker ook warme viering in de kerk van het Stadsklooster San Damiano werd broeder Jan ter Maat door Mgr. dr. Gerard de Korte priester gewijd. Zijn directe familie, een flink aantal broeders en enkele vrienden en bekenden konden er bij aanwezig zijn. Op een tot dan toe wat grauwe dag, viel op de meest cruciale momenten in die viering steeds het zonlicht naar binnen.

In zijn overweging wilde Mgr. De Korte de Bijbelteksten naar broeder Jan brengen. In de tekst van Jesaja staat de trouw van God aan zijn volk centraal: het verbond van zijn Liefde. “En dan is er vandaag die verschijning. […] En het eerste woord dat Christus spreekt is: ‘Vrede voor jullie!’ […] En in die vrede komt ook zijn vergeving mee. […] Ik hoop dat broeder Jan zal leven vanuit de vredesgroet van Jezus Christus.”

Christus zegt ook: ‘raak mijn wonden maar aan!’ “Christus is ook nu nog te zien in degene die gewond zijn geraakt door het leven. En juist de spiritualiteit waaruit Jan wil leven, in het voetspoor van de heilige Franciscus, heeft daar een grote gevoeligheid voor. Juist er zijn voor de kleine en de kwetsbaren, voor degene die naar de wereld gezien niet mee tellen, maar die in Gods ogen zijn lievelingen zijn.

“Ik denk dat dat de opdracht is, die broeder Jan als priester zal hebben. Leven vanuit de vrede van Christus en tegelijkertijd georiënteerd zijn op die mensen die de wonden van Christus vandaag dragen. Juist in deze stadskerk, dit stadsklooster, waar van oudsher deze mensen komen om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen […] en waar jullie, gelukkig ook de diaconale dimensie van het geloof ook voluit in beeld willen brengen, voor al die berooide mensen die ook door deze stad rondlopen. Zo mogen wij de teksten toevertrouwen aan broeder Jan, vandaag. Dat hij zo als priester hier in het Stadsklooster aan het pastoraat gestalte mag geven. Levend vanuit dat liefdesverbond de Heer in zijn Zoon met ons gesloten heeft!”

Broeder Jan krijgt van minister-provinciaal br. Theo van Adrichem namelijk de aanstelling om het pastoraat vanuit de kloosterkerk van Stadsklooster San Damiano in al zijn facetten verder vorm te geven.

Als cadeau wenste broeder Jan geld voor een project van medebroeders in India. De broeders willen een jongerencentrum opzetten dat de jeugd in en om de parochie in staat stelt uit te groeien tot zelfbewuste volwassenen. Bijdragen voor dit project kunnen nog worden overgemaakt bankrekening: NL52 SNSB 0946 7530 75 t.n.v. Sint Franciscus Stichting o.v.v. ‘priesterwijding broeder Jan’.

De priesterwijding is terug te kijken via deze link.

Een korte impressie kun je hieronder zien.

Reacties zijn gesloten.