Broeder Hans draagt het stokje over

In de eucharistieviering van zondag 25 april 2021 heeft broeder Hans van Bemmel afscheid genomen als gardiaan van Stadsklooster San Damiano in verband met zijn nieuwe gardiaansbenoeming in Nijmegen. In zijn preek wees minister-provinciaal Theo van Adrichem erop dat Stadsklooster San Damiano mede door Hans’ grote inzet uitgegroeid is tot een plek waar alle mensen welkom zijn, een plek ook van stilte, gebed en ontmoeting: een oase. Maar ook een plek van waaruit de bewoners naar anderen toe gaan.

Op verschillende momenten in de viering kwam tot uitdrukking dat broeder Hans zich in zijn leven als ‘rondtrekkende minderbroeder’ door onze lieve Heer vergezeld weet. Zo klonk na de preek op deze zondag van de goede Herder het bekende ‘You never walk alone’. En ook werd aan het eind van de viering het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ gezongen door twee bewoners van het Stadsklooster:

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Van broeder Jan ontving Hans de engel in jeans en met mobiele telefoon, die op een van de steunberen van de Sint-Janskathedraal staat, ter herinnering aan zijn Bossche periode. Hij wenste broeder Hans  de zegen van onze lieve Heer toe: “Dat Hij met je meetrekt, naar Nijmegen, naar het onbekende land.”

Broeder Hans van Bemmel wordt als gardiaan opgevolgd door broeder Fer van der Reijken, die afgelopen week vanuit Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch verhuisde. Broeder Jan ter Maat is per 25 april door de minister-provinciaal benoemd tot eindverantwoordelijke voor het pastoraat en de liturgie in de kloosterkerk van Stadsklooster San Damiano.

De viering is terug te kijken via deze link.

Reacties zijn gesloten.