Sint Jozef in de Kloosterkerk

In een mooie Jozefviering van het Bossche straatpastoraat onder leiding van straatpastor Lianne van Oosterhout is op zaterdag 1 mei het beeld van Sint Jozef verplaatst van de hal van het klooster naar de kerk van ons Stadsklooster. Het beeld werd door vrijwilliger Mustafa en kersverse gardiaan Fer op zijn plek gezet. Daarna konden de aanwezigen Jozef een bloemenhulde brengen; zoals broeder Roland op de foto doet. 1 mei, de gedenkdag van Jozef de arbeider, is daarmee de start geworden van het Jozefjaar in onze kloosterkerk.

Jozefjaar
Dit kerkelijk jaar is (al) op 8 december 2020 door paus Franciscus uitgeroepen tot Jozefjaar. Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. In het Stadsklooster hebben wij gewacht tot na alle feestelijkheden van de afgelopen maand om Jozef de volle aandacht te kullen schenken.

Nieuwe aanroepingen
De paus besloot op 1 mei ook de zogenoemde ‘Litanie van de Heilige Jozef’ uit te breiden met zeven nieuwe aanroepingen. Dat wil zeggen dat Jozef over zeven nieuwe ‘onderwerpen’ om voorspraak kan worden gevraagd in dit uit 1909 stammende gebed waarin Jozef om zijn gebed wordt gevraagd. Door na het aanroepen van elke titel ‘bid voor ons’ te zeggen. Naast onder meer ‘voedstervader van Jezus’, ‘Bruidegom van de Maagd Maria’ en ‘Patroon van de Universele Kerk’ is Jozef nu ook ‘Beschermer van de Verlosser’, ‘Dienaar van Christus’, ‘Dienaar van het Heil’, ‘Steun in moeilijkheden’, ‘Patroon van de vluchtelingen’, ‘Patroon van de lijdenden’ en ‘Patroon van de armen’.

Op tijden dat de kloosterkerk geopend is, kan vanaf nu een kaarsje bij Jozef worden aangestoken. Jozef is – hoe kan het ook anders – te vinden naast Maria, achter in de kloosterkerk.

Gebeden
In het kader van het Jozefjaar zijn de twee volgende gebeden geschreven:

Gebed 1 uit het Vaticaan

Gegroet, hoeder van de Verlosser,
Echtgenoot van de Heilige Maagd Maria.
Aan jou heeft God zijn enige Zoon toevertrouwd;
op jou stelde Maria haar vertrouwen;
met jou werd Christus mens.

Gezegende Jozef,
toon jezelf ook een vader voor ons
en leid ons op het levenspad.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed,
en verdedig ons tegen elk kwaad. Amen.

Gebed 2 uit het bisdom ‘s-Hertogenbosch

Heilige Jozef,

geliefde vader,
teder en liefhebbend,
zuiver en sober,
bescheiden en moedig tegelijk,
gehoorzaam en ontvankelijk voor wat van God komt,
leer ons geduldig onze roeping aanvaarden
en Gods wegen te gaan.

(Gevolgd door een Onze Vader en een Wees gegroet)

Reacties zijn gesloten.