Zondag 6 maart: collecte voor Oekraïne

UPDATE: DE COLLECTE HEEFT RUIM € 1.900,- OPGEBRACHT, EEN PRACHTIG RESULTAAT, DANK AAN DE GULLE GEVERS!

Op zondag 6 maart zal in de eucharistievieringen die dag (10.30 uur en de English Mass van 15.30 uur) gecollecteerd worden voor Oekraïne, meer specifiek voor de mensen die op de vlucht zijn vanuit hun land. Als Stadsklooster sluiten wij ons aan bij dit landelijke initiatief, maar geven wij onze collecte-opbrengst een zeer specifieke en concrete bestemming. Deze komt namelijk in zijn geheel ten goede aan de Minderbroeders Kapucijnen in Vlaanderen, die in hun kloosters in Antwerpen (zie filmpje) en Meersel-Dreef (zie artikel) onderdak bieden aan enkele gezinnen.

Wij hopen op een geweldige collecte-opbrengst, zodat wij met z’n allen meehelpen om VREDE en ALLE GOEDS in de wereld te verspreiden.

Mocht je je bijdrage willen overmaken, dan kan dat – het liefst voor 10 maart a.s. – naar:

Sint Franciscus Stichting
NL52 SNSB 0946 7530 75
o.v.v. Project Oekraïne

Reacties zijn gesloten.