Bidden, biechten en bouwvakkers

Op maandag 29 augustus 2022 zijn de bouwwerkzaamheden aan het klooster (onderhoud, verduurzaming en verfraaiing) ook de kloosterkerk binnengedrongen. Achterin de kloosterkerk wordt een groot glazen portaal gerealiseerd.

Bidden en eucharistie
Vanwege de werkzaamheden kan doordeweeks de kerk niet worden gebruikt. Dat betekent dat het getijdengebed plaatsvindt in de Magdalenakapel, het koor achter het hoogaltaar. Ook wordt op dinsdag en donderdag om 17.30 uur daar de eucharistie gevierd. Als je die wilt bijwonen, dan kun je tot 17.25 uur aanbellen bij het klooster. Dan word je naar de kapel begeleid. Na 17.25 uur is de portier niet meer aanwezig.

Biecht
De biechtgelegenheid op dinsdagmiddag, donderdagavond en vrijdagmiddag zal afhankelijk van of er bouwwerkzaamheden in de kerk zijn soms in een van de spreekkamers van het klooster plaatsvinden. Je kunt daarvoor aanbellen bij het klooster.

Reacties zijn gesloten.