Vigilievieringen Advent

We krijgen in de advent vier weken de tijd om ons voor te bereiden op de komst van onze Heer. Week na week zullen we bidden, zingen en ons bezinnen op teksten van de profeet Jesaja. Het centrale thema voor deze vier vieringen is de oproep tot Vrede. Vrede die vaak zo ver te zoeken is in onze wereld en waar wij zo naar verlangen.

De vieringen vinden om 19.30 uur plaats op:
zaterdag 26 november
zaterdag 3 december
zaterdag 10 december
zaterdag 17 december
De vieringen worden gehouden in de Magdalenakapel i.p.v. in de kloosterkerk. Tot 5 minuten voor aanvang van de viering kunt u aanbellen bij de portier.

Reacties zijn gesloten.