Minderbroeders

Wij zijn allemaal broeders van de eerste orde van Franciscus. Deze orde is verdeeld in drie takken: kapucijnen, conventuelen en franciscanen. Onze communiteit in het Stadsklooster bestaat uit kapucijnen en franciscanen. Sommigen van ons zijn priester of diaken gewijd, anderen niet. Maar als broeders zijn we allemaal gelijk, die op verschillende manieren dienstbaar zijn aan mensen, aan de Kerk en aan God. Als minderbroeders leven wij een zogenoemd ‘vita mixta’ (gemengd leven). Dat betekent dat wij zoeken naar een evenwicht tussen ons gebed en ons werken.

Hieronder is te lezen hoe wij ons minderbroeder-zijn verder uitdragen binnen het Stadsklooster, de stad en de regio.

Straatpastoraat
In navolging van onze stichter Franciscus van Assisi voelen wij ons broederlijk betrokken bij hen die het minder getroffen hebben in het leven. Het Straatpastoraat Den Bosch is, volgens haar eigen omschrijving, binnen het Bisdom Den Bosch een kerkelijke instelling om uitvoering te geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden. Het straatpastoraat vindt zijn onderdak in ons Stadsklooster; een van de broeders sluit aan bij het bestuur.

Er is een inloopspreekuur, daklozenvieringen en koffie-to-go aan de kloosterpoort. Als broeders proberen we daarbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Kloosterkerk
Naast de zondagse en doordeweekse eucharistievieringen, het getijdengebed en de vigilievieringen met de andere bewoners van het Stadsklooster verzorgen wij een ruimer aanbod in onze kloosterkerk. Zo is er elke eerste zondag van de maand een English Mass. Dit is een Engelstalig aanbod voor expats, toeristen, studenten of wie zich ook die maar thuis voelt bij een meer charismatische sfeer.
Ook bieden we op dinsdag- en vrijdagmiddag biechtgelegenheid aan. En onze deur en oren staan open voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek.

Werk naar de buiten
Enkele broeders hebben ook werk naar buiten. Zo werkt een broeder als parochiepriester, een ander in de zorg en weer een ander werkt als redacteur voor enkele magazines en websites. Alle broeders die priester of diaken zijn, gaan ook in andere kerken dan de kloosterkerk voor.

Als broeders zoeken we naar samenwerking met anderen in onze stad en onze regio. Zo zijn er goede contacten en projecten met Stichting Loods, met andere christelijke kerken, met de parochies van ’s-Hertogenbosch en het bisdom.

Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping
Centraal in ons leven staan de thema’s gerechtigheid, vrede en eerbied voor de schepping, samen ook wel GVES genoemd. Daarom is een broeder betrokken bij de Franciscaanse Vredeswacht en vinden wij het, samen met de andere bewoners, belangrijk om een ‘groen klooster’ te zijn.

Meer info over de minderbroeders in Nederland en Vlaanderen vind je via deze LINK.

Reacties zijn gesloten.