Orde Franciscaanse Seculieren

Als leden van de Orde van Franciscaanse Seculieren (zie onder) wonen wij hier in het Stadsklooster in ons eigen appartement, maar behoren tot de gemeenschap van het Stadsklooster en nemen dan ook, daar waar het kan en zinvol is, deel aan de activiteiten van die gemeenschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gebedsmomenten en de maaltijden, maar ook aan allerlei andere activiteiten. Wij willen, vanuit onze eigen spiritualiteit, bijdragen om hier in het Stadsklooster iets neer te zetten dat enerzijds mensen inspireert en uitnodigt tot een stukje bezinning over waar het werkelijk om gaat in het leven, maar anderzijds ook praktische hulp biedt daar waar dat kan.

Wij willen bijdragen aan het opbouwen van een gemeenschap die gastvrij is, een luisterend oor biedt en haar visie ten uitvoer brengt. Voorgaan in gebedsmomenten, begeleidingsgesprekken, organisatie van cursussen etc., maar ook zorgen voor onderhoud van gebouw, installaties en van de tuin maken daar allemaal deel van uit.

De Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS, vroeger Derde Orde genoemd) is geen kloosterorde maar een orde van seculieren, oftewel leken, mensen die in de wereld leven. Dit betekent dat zij al of niet gehuwd kunnen zijn, kinderen, een huis, een baan kunnen hebben. Maar de essentie van de OFS is dat de leden een professie (gelofte) afleggen te willen leven volgens het evangelie en zich daarbij laten inspireren door Franciscus en Clara van Assisi. De OFS is, net als de orde van de minderbroeders en die van de zusters clarissen, een officiële, zelfstandige, kerkelijke orde met een eigen leefregel. Voor meer informatie zie: www.ofsnederland.nl

Marianne & Michel Versteegh

Reacties zijn gesloten.