Visie

In onderstaand visiestuk is te lezen wat wat onze visie naar binnen en naar buiten toe is.

Stadsklooster San Damiano wordt gevormd door vrouwen en mannen, die ervoor gekozen hebben om Christus na te volgen in de voetsporen van Franciscus en Clara van Assisi.

Naar binnen

In een samenleving zijn er verschillende relatieniveaus. Binnen de samenleving ‘Stadsklooster San Damiano’ kennen die onderstaande volgorde:

  1. Omdat wij behoren tot verschillende religieuze ordes, behoren wij binnen Stadsklooster San Damiano bij verschillende communiteiten, met elk hun eigenheid en eigenstandigheid. Op basis van onze roeping en professie is het onze eerste verantwoordelijkheid om in onze eigen communiteit broederlijk of zusterlijk te leven, naar elkaar om te zien en elkaar te dragen in vreugde en nood.
  2. Ons ervan bewust dat wij bij verschillende communiteiten behoren, die vanuit verschillende charisma’s leven, zoeken wij elkaar in wat gemeenschappelijk is en respecteren wij elkaar in wat verschillend is. In gesprek en gedrag stimuleren we het uitdiepen van de eigen en gezamenlijke roeping. Zo geven wij vorm aan een samenleven dat zich kenmerkt door zorg voor elkaar.
  3. Wij willen in gemeenschap met anderen leven, maar tegelijkertijd is er ruimte voor ieders persoonlijke vrijheid. Wij dragen elkaar in onze zwakheid en kwetsbaarheid. Wij bieden elkaar veiligheid en vertrouwen en zijn uit op het geluk van de ander.
  4. Wij bouwen een gemeenschap door samen te bidden, te eten en te ontmoeten. We bevorderen en stimuleren interpersoonlijke contacten. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid op ons voor ons gemeenschappelijke huis.


Naar buiten

Wij maken deel uit van Gods Schepping, die zich ook hier en nu aan ons voltrekt. Daarom is dit Stadsklooster een project dat nooit af is en zich dus kenmerkt door openheid voor wat zich aandient, flexibiliteit in het vinden van oplossingen en zo een dynamisch geheel blijft.

Ons bewust zijnde van onze plaats in een groter geheel, gaan wij spaarzaam en bewust om met wat onze zuster Moeder Aarde aan de mensen biedt.

Wij maken deel uit van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk. We beschouwen ons als broer en zus van alle christenen en verhouden ons met grote openheid en vriendschap tot andersgelovigen, zoekers, twijfelaars, niet-gelovigen, kortom alle mensen van goede wil.

Onze openheid en gastvrijheid naar alle mensen van goede wil geven wij concreet gestalte in ons dagelijkse leven in gebed, pastorale en diaconaal-sociale zorg. Daarbij heeft de stad waarin wij wonen onze eerste aandacht.

Wij geven vorm aan een eenvoudige, goed verzorgde manier van bidden en vieren, waarin -uitgaande van een waardevolle traditie- steeds geprobeerd wordt om aan te sluiten bij het geloof en de leefwereld van de mensen van vandaag.

Na de bewoners gehoord te hebben, vastgesteld door het coördinatieteam op 23-06-2020

Reacties zijn gesloten.