Visie

In onderstaand visiestuk is te lezen wat wat onze visie naar binnen en naar buiten toe is.

Stadsklooster San Damiano wordt gevormd door vrouwen en mannen, die ervoor kiezen om Christus na te volgen in de voetsporen van Franciscus en Clara van Assisi.

Dit heeft zowel uitwerking naar binnen als naar buiten:

naar binnen

Omdat wij leden zijn van verschillende religieuze ordes hebben wij ieder (ofm, ofmcap, osc en ofs) onze eigenheid en eigenstandigheid. Van daaruit is het onze verantwoordelijkheid om broederlijk of zusterlijk te leven, naar elkaar om te zien en elkaar te dragen in vreugde en nood.

Als leden van de verschillende religieuze ordes zoeken wij elkaar in wat gemeenschappelijk is en respecteren wij elkaar in wat verschillend is. In gesprek en gedrag stimuleren we het uitdiepen van de eigen en de gezamenlijke roeping. Zo geven wij vorm aan een samenleven dat zich kenmerkt door zorg voor elkaar.

Wij leven in gemeenschap, maar tegelijkertijd is er ruimte voor ieders persoonlijke vrijheid en ieders werkzaamheden. Wij dragen elkaar in onze zwakheid en kwetsbaarheid. Wij zoeken naar evenwicht tussen draaglast en draagkracht. Wij bieden elkaar veiligheid en vertrouwen en zijn uit op het geluk van de ander.

Ook bouwen we aan onze gemeenschap door samen te bidden, te bezinnen, te eten en elkaar (ook informeel) te ontmoeten. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid op ons voor ons gemeenschappelijke huis.

naar buiten

Wij maken deel uit van Gods Schepping die zich ook hier en nu aan ons voltrekt. Daarom is ons Stadsklooster een project dat nooit af is en zich dus kenmerkt door openheid voor wat zich aandient, flexibiliteit in het vinden van oplossingen en zo een dynamisch geheel blijft.

Wij gaan bewust en zo spaarzaam mogelijk om met al het goede wat onze zuster Moeder Aarde biedt.

Wij maken deel uit van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk. We beschouwen ons als broer en zus van alle christenen en verhouden ons met grote openheid en vriendschap tot andersgelovigen, zoekers, twijfelaars, niet-gelovigen, kortom alle mensen die op ons pad komen.

Wij geven vorm aan een eenvoudige, goed verzorgde manier van bidden en vieren, waarin -uitgaande van onze waardevolle traditie- steeds geprobeerd wordt om aan te sluiten bij het geloof en de leefwereld van de mensen van vandaag.

Onze openheid en gastvrijheid geven wij concreet gestalte in ons dagelijkse leven in gebed, pastorale en diaconaal-sociale zorg, in het bijzonder in de stad waarin wij wonen.

Tekst is tot stand gekomen in huisvergadering van 7 juni 2023.

Reacties zijn gesloten.