Biecht, bidden of (serieuze) babbel

Vanouds is de kloosterkerk van Stadsklooster San Damiano een plek waar mensen graag komen voor het sacrament van boete en verzoening, kortweg ‘de biecht’. In dit sacrament geef je voor God aan waarin je fouten gemaakt hebt naar Hem en naar anderen en hoor je uit de mond van de priester dat God je vergeven heeft. Voor deze gesprekken geldt het biechtgeheim: de priester zal wat hij hoort altijd voor zich houden.

Met ingang van 1 mei 2021 is de kloosterkerk daarvoor weer op meerdere dagen open. Op dinsdagmiddag van 15.00-17.00 uur en op donderdagavond van 19.30-21.00 uur is broeder Jan ter Maat aanwezig en op vrijdagmiddag van 15.00-17.00 uur broeder Ton Peters.

Op dit moment mogen de biechtstoelen vanwege de Corona-pandemie nog niet gebruikt worden en vinden de gesprekken plaats in de bij-sacristie, een kleine ruimte grenzend aan de kerk, waar voldoende afstand gehouden kan worden.

Behalve het sacrament van boete en verzoening is de kerk op bovenstaande tijden ook open voor gebed. Maar ook mensen die niet willen biechten, maar wel kort hun hart willen luchten in een vertrouwelijk gesprek zijn welkom.

Voor langere gesprekken of meerdere gesprekken kan ook een afspraak gemaakt worden door te bellen naar het klooster (073 – 6130155). Via dat nummer kan ook een afspraak gemaakt worden voor een biechtgesprek op een ander moment dan hier genoemd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.