In de kerk langzaam terug naar normaal

Op 21 september hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen gepubliceerd ten aanzien van de preventie tegen het Coronavirus in katholieke kerken.

Voor de vieringen in onze kloosterkerk betekenen die het volgende:

Voor de vieringen hoef je je niet meer aan te melden. Je krijgt ook geen plaats meer toegewezen. We vragen wel van onze bezoekers om op de genummerde plaatsen te gaan zitten en als die allemaal ‘bezet’ zijn zelf een plek te zoeken met voldoende afstand tot anderen.

Er zal ook weer samenzang zijn in de vieringen.
Het uitreiken en het ontvangen van de communie blijven we voorlopig doen zoals we de voorbije maanden gewend zijn geraakt. Het ontvangen van de communie op de tong is nog niet toegestaan.
Ook de collectezuil achterin de kerk behoudt nog even zijn functie.

Het is fijn dat we weer wat meer ‘als vanouds’ kunnen vieren. Maar het is belangrijk dat we tegelijkertijd beseffen dat we nog steeds een verantwoordelijkheid hebben voor onszelf en voor elkaar. Daarom moet je ook nog steeds thuisblijven bij klachten. Ook zullen wij zorgen dat er ventilatie is tijdens de viering. En heel belangrijk natuurlijk: Laat je, als het mogelijk is, alsnog vaccineren tegen het virus indien dit nog niet is gebeurd. Paus Franciscus en de bisschoppen hebben meerdere malen benadrukt dat vaccinatie een daad van naastenliefde is. Wij sluiten ons van harte aan bij dit pleidooi.

Tegelijkertijd zijn we blij dat jullie geen QR-code hoeven laten zien als je naar de kerk komt: Onze kloosterkerk wil een gastvrije plek zijn voor iedereen die van goede wil is en die op een goede manier omgaat met de eigen en andermans gezondheid en veiligheid.

Het bisdom heeft nieuwe richtlijnen gegeven voor hoe vieringen plaats kunnen vinden. De nieuwste richtlijnen zijn te lezen via deze link.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.