In de kerk langzaam terug naar normaal

Op 21 september hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen gepubliceerd ten aanzien van de preventie tegen het Coronavirus in katholieke kerken. Voor de vieringen in onze kloosterkerk betekenen die het volgende: Voor de vieringen hoef je je niet meer aan te melden. Je krijgt ook geen plaats meer toegewezen. We vragen…

Verder lezen

Franciscusvieringen 3 en 4 oktober

Ook dit jaar bent u weer van harte welkom bij de Franciscusvieringen in Stadsklooster San Damiano. Op 3 oktober gedenken we in een gebedsviering het sterven van Franciscus en daarmee zijn overgang (‘transitus’) naar het Eeuwig Leven bij God. Deze viering vindt plaats in de kloosterkerk en begint om 19.30…

Verder lezen

Jubileum Straatpastoraat Den Bosch

Straatpastoraat Den Bosch bestaat 30 jaar! Bossche straatpastor Lianne van Oosterhout is met een grote schare aan vrijwilligers aanwezig op de diverse locaties waar dak- en thuislozen in de stad te vinden zijn. Het straatpastoraat doet dat al 30 jaar en werd opgericht vanuit de opdracht van de Kerk om…

Verder lezen

Concert ‘harp songs voor de aarde’

Op zondagmiddag 26 september komt Marja de Jong met haar ‘Harp songs voor de Aarde’ naar ons Bossche Stadsklooster voor een inspirerend concert. “Franciscanen leven duurzaam, met eerbied voor de schepping. We trakteren onze Bosschenaren dan ook graag op het Aarde Concert van deze Arnhemse musicus”, zegt coördinator Michel Versteegh.…

Verder lezen

Gehangen Heiligen

Bij gelegenheid van de herdenking van ‘150 Jaar – Heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum’ in 2017 is een boek verschenen onder de titel Gehangen Heiligen’, welke titel verwijst naar de ophanging van deze 19 martelaren op 9 juli 1572. Onder hen waren 11 franciscanen ‘geportretteerd’ (onder hen Leonardus Vechel,…

Verder lezen

Biecht, bidden of (serieuze) babbel

Vanouds is de kloosterkerk van Stadsklooster San Damiano een plek waar mensen graag komen voor het sacrament van boete en verzoening, kortweg ‘de biecht’. In dit sacrament geef je voor God aan waarin je fouten gemaakt hebt naar Hem en naar anderen en hoor je uit de mond van de…

Verder lezen

Bezinning Maria Tenhemelopneming met kruidenwijding

Deze bezinning is uitgesproken door br. Rangel op de vooravond van Maria Tenhemelopneming. Begroeting van Maria van broeder Franciscus van Assisi.1Wees gegroet, vrouwe, heilige koningin,heilige moeder Gods, Maria,die als maagd kerk zijt geworden.2En uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel,die door Hem gewijd werdmet zijn allerheiligste beminde Zoonen de…

Verder lezen

Overwegingen Clarafeest

Dit jaar was het thema van de Claravieringen: ‘Gezegend het pad waarop mijn voeten gaan’. De teksten van de transitusviering en de overweging van de Eucharistieviering zijn hieronder te lezen. Ze zijn ook terug te zien: Transitusviering en Eucharistieviering. TRANSITUSVIERING Welkom en openingWelkom aan allen hier in de kerk aanwezig…

Verder lezen

Gezinsbedevaart

Op 3 juli mochten we gezinnen uit Bisdom Den Bosch ontvangen. Ze gingen op bedevaart door Den Bosch waarbij Maria centraal stond. In Stadsklooster San Damiano konden twee workshops gevolgd worden. Zr. Beatrijs gaf aan de ouders een bezinning aan de hand van verschillende kunstwerken waarop de annunciatie, de aankondiging,…

Verder lezen

TV-opnames ‘Roderick zoekt licht’

Roderick Vonhögen kwam op 17 juni met cameraman Hugo een dag lang tv-opnames maken voor ‘Roderick zoekt licht’. Met bewoners Marianne en Michel werd gesproken over het ontstaan van Stadsklooster San Damiano en hun plek in het geheel. Met zr. Elisabeth ging Roderick de bloementuin in. Br. Roland nam Roderick…

Verder lezen

Studentenkamers

Gezocht:      studenten met enige feeling voor religieAanbod:       studentenkamers Op 5 minuten lopen van het station en het centrum van de gezellige stad ’s-Hertogenbosch zijn enkele studentenkamers te huur. Utrecht is maar 30 minuten per trein en Tilburg zelfs maar 20! De kamers zijn 22 m2 groot en hebben ieder…

Verder lezen

Livestream

Vanaf heden zenden we vieringen vanuit onze kloosterkerk uit via een livestreamverbinding. Zo kun je vanuit huis met ons meevieren. De zondagse mis en bijzondere vieringen zijn live te volgen of achteraf te bekijken door hier te klikken. Via dezelfde link is ook te vinden wanneer de volgende viering uitgezonden…

Verder lezen

Scoutinggroep op bezoek

Op de heerlijke zomeravond van 11 juni bezocht de Stam van scoutinggroep Petrus en Paulus ons in onze kloostertuin. Br. Jan en br. Rangel gingen met hun in gesprek. Een fijne groep jonge mensen die niet bang zijn om over de grote dingen van het leven vragen te stellen én…

Verder lezen

Open Kloostertuin

Van mei tot en met oktober zullen we de Kloostertuin van Stadsklooster San Damiano elke tweede zaterdagmiddag van de maand openstellen voor belangstellenden. Het is dan mogelijk om een oase van rust midden in de stad te bezoeken. In deze oase kun je wandelen in het bos waar de vogels…

Verder lezen

Meeleefgast

Je kunt meeleven voor langere tijd in een dynamische kloostergemeenschap van broeders en zusters uit de Franciscaans/Claraanse familie waar je meeleeft in een bedding van gebed, stilte en ontmoeting. Het klooster is gelegen nabij het centrum en het station van ’s-Hertogenbosch. De rivier de Dommel stroomt voor het klooster langs…

Verder lezen

Overweging Pinkster vigilieviering

Openingswoord                                      Welkom aan alle aanwezigen hier in de kerk en aan allen die via de livestream deze Pinkster vigilieviering met ons meevieren. Deze viering die we willen beginnen in de naam van de + Vader, de Zoon en de heilige Geest.We staan op deze vooravond van Pinksteren op een punt van…

Verder lezen

Maandelijks Engelstalige mis

Ben je expat, toerist, student of voel je je thuis bij de wat meer charismatische sfeer van een Engelstalige Mis, dan is er goed nieuws voor je. Elke eerste zondag van de maand om 15.30 uur is er een Engelstalige viering in Stadsklooster San Damiano aan de Does de Willeboissingel…

Verder lezen

Sint Jozef in de Kloosterkerk

In een mooie Jozefviering van het Bossche straatpastoraat onder leiding van straatpastor Lianne van Oosterhout is op zaterdag 1 mei het beeld van Sint Jozef verplaatst van de hal van het klooster naar de kerk van ons Stadsklooster. Het beeld werd door vrijwilliger Mustafa en kersverse gardiaan Fer op zijn…

Verder lezen

Verhuizing br. Hans van Bemmel

Op 28 april zwaaiden we br. Hans van Bemmel uit die verhuisd is naar de broeders Franciscanen in Nijmegen. Met dank aan Stichting Loods Kringloopwinkel die de verhuizing verzorgde. Bedankt Hans, veel geluk in Nijmegen en graag tot ziens!

Verder lezen

Broeder Hans draagt het stokje over

In de eucharistieviering van zondag 25 april 2021 heeft broeder Hans van Bemmel afscheid genomen als gardiaan van Stadsklooster San Damiano in verband met zijn nieuwe gardiaansbenoeming in Nijmegen. In zijn preek wees minister-provinciaal Theo van Adrichem erop dat Stadsklooster San Damiano mede door Hans’ grote inzet uitgegroeid is tot…

Verder lezen